Kontakti

Sjedište

 

Dr.Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod, Hrvatska
OIB 58454385280
tel.+385 35 444 755
fax.+385 35 447 503


DIREKTOR
Stevo Jelenić
mob. +385 98 229 091
e-mail:stevo.jelenic@kotlovi.hr

 

PRODAJA
Mladen Sedmak
tel: +385 35 218 452
mob: +385 95 65 43 001
e-mail:mladen.sedmak@kotlovi.hr
prodaja@kotlovi.hr

Robert Sajfert
tel: +385 35 218 452
mob: +385 98 29 23 27
e-mail:robert.sajfert@kotlovi.hr


MARKETING & NABAVA

Minja Parić
tel: +385 35 444 755
mob: +385 95 6543 007
e-mail:minja.paric@kotlovi.hr

 

SERVIS
Goran Balen
tel/fax: +385 35 218 903
mob: + 385 95 65 43 004
e-mail:goran.balen@kotlovi.hr

Josip Marijić
mob:+385 98 229 089
e-mail:servis@kotlovi.hr


Trgovački sud u Slavonskom Brodu, MBS 050033520
Uprava društva, direktor Stevo Jelenić. Temeljni kapital 1.500.000,00 kn.
Poslovni račun kod PBZ: 2340009-1110059145