Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Đuro Đaković Kotlovi : Društvena odgovornost : Društvena odgovornost

Tvrtka nastoji dobrim upravljanjem promovirati interese različitih dionika, na putu prema postizanju kvalitete i održivog razvoja.
Brigu o društvu i okolišu integrira u sve segmente svog poslovanja, te u odnose sa svojim dionicima.
Investiranje u ljudski kapital, zdravlje, sigurnost, donacije zakladama, ulaganja u edukaciju i radne uvjete, investiranje u tehnologije koje nisu opasne po okoliš, samo su dio aktivnosti koje tvrtka provodi primjenjujući koncept društveno odgovornog poslovanja.

>> Ulaganja u tehnologiju i sustav upravljanja koji pogoduju zaštiti okoliša

Đuro Đaković Kotlovi : Društvena odgovornost : >> Ulaganja u tehnologiju i sustav upravljanja koji pogoduju zaštiti okoliša

Briga za okoliš naš je zalog za budućnost.
Stalna briga i kontrola proizvodnih procesa i materijala koji se koriste odvija se u skladu sa suvremenim spoznajama i standardima u svijetu. Projektno rješenje naših kotlova omogućava ispunjavanje najstrožih odredbi o emisijama dimnih plinova u zemljama EU.

Ušteda prirodnih energenata i njihovo racionalno korištenje, minimiziranje i adekvatno zbrinjavanje otpadnih tvari u procesu proizvodnje, očuvanje i uređenje radnog okoliša, te upotreba tehnologija koje ne djeluju štetno - zahtjevi su o kojima se stalno vodi računa.

>> Ulaganje u razvoj ljudskih potencijala

Đuro Đaković Kotlovi : Društvena odgovornost : >> Ulaganje u razvoj ljudskih potencijala

Uprava tvrtke smatra da znanje i inovativnost zaposlenih, u uvjetima sve naprednijih tehnoloških dostignuća, predstavlja okosnicu uspješnog poslovanja, tako da se naglasak stavlja na zapošljavanje kvalificiranih i visoko kvalificiranih djelatnika, te njihovo cjeloživotno obrazovanje.
ĐĐ KOTLOVI vode brigu o zdravlju svojih zaposlenika te sustavno poboljšavamo uvjete radnoga mjesta kako bi se spriječila i najmanja mogućnost ozljede na radu.
Sretan i zadovoljan zaposlenik okosnica je temeljnih vrijednosti tvrtke.

>> Ulaganje u lokalni društveni razvoj

Đuro Đaković Kotlovi : Društvena odgovornost : >> Ulaganje u lokalni društveni razvoj

ĐĐ KOTLOVI brižljivo grade svoj odnos prema lokalnoj zajednici, jer nam je iznimno važan naš ugled kao proizvođača i poslodavca, ali i aktera na lokalnoj sceni.

Suradnjom s visokoškolskim ustanovama i sponzoriranjem njihovih projekata postavljamo temelje budućeg uspješnog djelovanja svjesni činjenice da novi naraštaji studenata predstavljaju naše buduće partnere, ali i zaposlenike.

ĐĐ KOTLOVI u okviru svojih mogućnosti usmjerava dio dobiti u razne donacije i sponzorstva u korist šire društvene zajednice nastojeći održati tradiciju Đure Đaković-a koji je nekad bio nositelj razvoja lokalne zajednice.