PHARE 2006

Sudjelovanje na FOSIM-ovoj radionici u Ohridu

Đuro Đaković Kotlovi : PHARE 2006 : Sudjelovanje na FOSIM-ovoj radionici u Ohridu

Od 16.-18.10.2009. ĐĐ Kotlovi su sudjelovali na radionici u organizaciji Foundation Open Society Institute - Macedonia koja se održavala u Ohridu, na temu planiranja, pripreme i prijavljivanja projekata iz EU programa. Pozvani smo da kao gosti i primjer uspješno prijavljenog i odobrenog projekta, sudionicima pobliže predočimo svoja iskustva na pripremi i realizaciji projekta.

PHARE 2006 : Ostali članci