Građevinska industrija

Asfaltne baze

Đuro Đaković Kotlovi : Građevinska industrija : Asfaltne bazeMG-MIND d.o.o. Asfaltna baza Prnjavor

Postupci proizvodnje bitumena i katrana za potrebe asfaltnih baza zahtijevaju temperature zagrijavanja 200-350°C. Za te potrebe ĐĐ Kotlovi nude vrelouljna postrojenja kao optimalno rješenje zagrijavanja:

  • spremnika bitumena,
  • proizvodnje bitumenskih traka i ljepenki,
  • procesa miješanja.

Građevinska industrija : Ostali članci

Područje primjene

Datum: 25.9.2007.

Asfaltne baze

Datum: 24.9.2007.