Kotlovi na biomasu

Vrelovodni kotao na biomasu

Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu
ĐĐ Kotlovi su pilani MMM-Vukelić isporučili i ugradili vrelovodnu kotlovnicu na biomasu maksimalnog toplinskog kapaciteta 4 MW. Predmetno postrojenje je namijenjeno proizvodnji toplinske energije iz drvnih ostataka, a u svrhu podmirenja potreba tehnoloških potrošača za toplinskom energijom u drvnoj industriji. Naime, korisnik je već posjedovao kotao inozemnog dobavljača čije performanse nisu bile u skladu s deklariranim. Umjesto obećanih 4 MW toplinskog kapaciteta kupljeni kotao mogao je postići jedva 1,5 MW što je bilo nedovoljno za potrebe proizvodnje.

Zahtjev kupca je bio slijedeći:

- osigurati toplinski kapacitet kotla i opreme u rasponu 3-4 MW
- osigurati toplinu vode na izlazu kotla u rasponu 160-170
oC
- osigurati siguran i pouzdan rad pri loženju suhom piljevinom

Predloženo rješenje projektnog zadatka:
Predmetno postrojenje koncipirati tako da se sagorijevanjem raspoloživih drvnih ostataka oslobodi toplinska energija u vidu vrele vode u svrhu kvalitetnog ispunjavanja postavljenih energetskih i temperaturnih režima eksploatacije tehnoloških potrošača, a pod optimalnim tehničkim, te zakonom propisanim ekološkim uvjetima.

Raspoloživi drvni ostaci, koji se koriste kao energetsko gorivo, skladište se u podnom deponiju radnog volumena 36 m3, što je dovoljno za 16h rada termoenergetskog postrojenja kod nominalnog opterećenja potrošača od cca 3200 kW.

Pomoću podnog izvlakača i pužnog transportera gorivo se transportira u dozirni spremnik, a iz istog se pomoću dozirnog puža i strujanja primarnog zraka dozira u adijabatsko vrtložno ložište vrelovodnog kotla. Nakon ulaska u ložište, inicirano akumuliranom toplinom i temperaturom šamotnih ozida od 650/1000oC, dolazi do samozapaljenja goriva. Krajnji produkt procesa sagorijevanja goriva su dimni plinovi temperature 1000/1150 oC koji prolaskom kroz ogrjevne površine kotla proizvode vrelu vodu, a ohlađeni se pomoću odsisnog ventilatora kroz dimovodni trakt preko dimnjaka odvode u atmosferu. Izdvajanje pepela vrši se unutar ciklonskog filtera u sklopu dimovodnog trakta, a isti se sakuplja u prijenosne posude za pepeo.

Automatsko održavanje pretlaka i ekspanzija, te po potrebi dopunjavanje vrelovodnog sistema vodom vrši se diktir sistemom koji se sastoji od crpke, atmosferske posude i prestrujnog ventila.Preko opreme upravljačkog ormara svi uređaji i segmenti postrojenja povezani su u funkcionalnu cjelinu mehaniziranog loženja s automatskim kontinuiranim upravljanjem u odnosu na izuzimanje toplinske energije iz kotla uvjetovano potrebama potrošača, uz mogućnost ručnog upravljanja svim vitalnim funkcijama postrojenja. Postrojenje se smješta u prostor (DxŠxV)18x12x8m.

Zadovoljenje korisnikovih potreba i njegove koristi ugrađenim kotlom ogledaju se u slijedećem:

  • Temperatura vode na izlazu iz kotla je 165oC.
  • Rad kotla i kotlovnice je potpuno automatski.
  • Temperature dimnih plinova su vrlo niske ( 185-195oC) i stupanj korisnog djelovanja kotla vrlo visok.
  • Manipulacije gorivom, sagorijevanje i filtriranje dimnih plinova vrše se mehanizirano automatskim upravljanjem.
  • Postignut ekonomičan rad kotla (mala potrošnja biogoriva).
  • Povećanje proizvodnje furnira za 10 do 15 % u odnosu na prethodno stanje.
  • Siguran i pouzdan automatski rad kotla

Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu - 4MWVrelovodni kotao na biomasu - 4MW
Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu : Ložište kotla na biomasuLožište kotla na biomasu
Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu s ložištemVrelovodni kotao na biomasu s ložištem
Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu : Ekspanziona posuda s pumpom za održavanje tlakaEkspanziona posuda s pumpom za održavanje tlaka
Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu : CikloniCikloni
Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu : Cikloni - odvajači pepelaCikloni - odvajači pepela
Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu : Doziranje i upuhivanje gorivaDoziranje i upuhivanje goriva
Đuro Đaković Kotlovi : Kotlovi na biomasu : Vrelovodni kotao na biomasu : Podni izvlakač gorivaPodni izvlakač goriva

Kotlovi na biomasu : Ostali članci