Prijenosne kotlovnice

Prijenosne i mobilne kotlovnice

Ukoliko imate potrebu za sezonskim ili periodičnim premještanjem kotlovnice predlažemo vam mobilne kotlovnice kao višestruko efikasno i isplativo rješenje. Ovisno o učestalosti premještanja i potrebi dislociranja možete birati između samostalne kontejner kotlovnice ili kontejner kotlovnice smještene na kamionu. U svakom slučaju ovo rješenje vam pruža mogućnost da po prestanku jednog procesa do iduće potrebe na istoj lokaciji, kotlovnicu u kratkom roku premjestite na novu lokaciju bez angažiranja novih ulaganja.

Đuro Đaković Kotlovi : Prijenosne kotlovnice : Prijenosne i mobilne kotlovnice : Parna kontejner kotlovnica s kotlom VPS 1500Parna kontejner kotlovnica s kotlom VPS 1500
Đuro Đaković Kotlovi : Prijenosne kotlovnice : Prijenosne i mobilne kotlovnice : Parna kontejner kotlovnica na kamionu s kotlom VPS 1000Parna kontejner kotlovnica na kamionu s kotlom VPS 1000