Toplovodni kotlovi

Toplovodni kotlovi

Đuro Đaković Kotlovi : Toplovodni kotlovi : Toplovodni kotlovi

Toplovodni kotlovi (s izlaznom temperaturom vode do 110°C) proizvodnje ĐĐ Kotlovi su konstruirani kao dimocijevni kotlovi. Kotao se puni vodom, a dimni plinovi prolaze kroz plamenicu i dimne cijevi kotla i zagrijavaju vodu na zadanu temperaturu.


Vrelovodni kotlovi su pak konstruirani kao tropromajni blok kotlovi prema EN 12953. Osnovna razlika između toplovodnih i vrelovodnih kotlova ,osim u dizajnu, je u temperaturi vode na izlazu iz kotla. Vrelovodni kotlovi visoke razine opasnosti su pod nadležnošću OPT Agencije. Za vrelovodne kotlovnice je potrebno osigurati stalno uposlenog kotlovničara ukoliko se radi o jednosmjenskom radu kotlovnice, odnosno kotlovničara po smjeni rada kotlovnice / postrojenja.

Toplovodni i vrelovodni kotlovi imaju široku primjenu u drvnoj i prehrambenoj industriji, a posebno u objektima gdje je potrebna topla voda za grijanje ili preko dodatnih izmjenjivača topline kao potrošna topla voda. Toplovodni kotlovi su pogodni za blok i kontejner izvedbu.

Đuro Đaković Kotlovi : Toplovodni kotlovi : Toplovodni kotlovi : Prehrambena industrijaPrehrambena industrija
Đuro Đaković Kotlovi : Toplovodni kotlovi : Toplovodni kotlovi : Grijanje poslovnih zgradaGrijanje poslovnih zgrada
Đuro Đaković Kotlovi : Toplovodni kotlovi : Toplovodni kotlovi : Grijanje škola i vrtićaGrijanje škola i vrtića
Đuro Đaković Kotlovi : Toplovodni kotlovi : Toplovodni kotlovi : Prehrambena industrija - zagrijavanjePrehrambena industrija - zagrijavanje